Prevenció de riscos laborals - Mòdul bàsic 30 h.

prl wDURADA: 30 h   MODALITAT: PRESENCIAL

OBJECTIUS GENERALS:

Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell.

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Dotar de la formació mínima necessària per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic en empreses les activitats de les quals NO estan incloses en l'Annex I del RD 39/1997 de 39 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, BOE nº17 de 31 de gener de 1997. Aquesta formació mínima ha de tenir una durada no inferior a 30 hores, amb un contingut i una distribució horària conforme a l'apartat B) de l'Annex IV del citat Reial decret. *funcions de nivell bàsic: • Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i fomentar l’ interès i cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada. • Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, tals com l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar el seu seguiment i control. • Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació. • Col•laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i quantes funcions anàlogues siguin necessàries. • Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a aquest efecte. • Cooperar amb els serveis de prevenció.

CONTINGUTS: 

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis
5.1 Procediments generals
5.2 Baules de la cadena de socors
5.3 Avaluació primària d'un accidentat
5.4 Normes generals davant una situació d'urgència
5.5 Reanimació cardiopulmonar
5.6 Actitud a seguir davant ferides i hemorràgies
5.7 Fractures
5.8 Traumatismes crani encefàlics
5.9 Lesions en columna
5.10 Cremades
5.11 Lesions oculars
5.12 Intoxicacions, mossegades, picades i lesions per animals

 

Estàs aquí:Inici Cursos presencials Prevenció de riscos laborals - Mòdul bàsic 30 h.

Twiters SG

Col·laboradors

SG Barcelona

  • Comtessa Pardo Bazán, 14/18-Local 2
  • 08027-Barcelona
  • Tel.- 936113105 - 610159314 - 610159405
  • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

SG Lleida

  • Turó de Gardeny-Edif. Empren Of. 8
  • 25198-Lleida
  • Tel.- 647047334
  • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.